4. 11. XXIII. Neděle po Padesátnici

Neděle  o převrácenosti farizeů a vyhnání legie zlých duchů. Vzpomínka na všechny zemřelé , kteří nás předešli k našemu Spasiteli. Liturgie začíná v 9,00 hodin.