6. 1. Liturgie svátku Narození Krista Spasitele

Oslava svátku Narození Krista Spasitele bude sloužena v 18,00 hodin v kapli svaté Barbory.