10. 2. XXXVII. Neděle po Padesátnici

O Zacheovi – Vzpomínání na všechny zesnulé v Kristu, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské. Liturgie začíná v 9,00 hodin.