24. 3. II. Neděle Velkého půstu – svatého Řehoře Palamy

Archijerejská bohoslužba, kterou bude sloužit vladyka Izaiáš se bude konat v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Začátek v 10,00 hodin. Po svaté liturgii bude drobné pohoštění na faře.