8. 9. XII. Neděle po Padesátnici

Neděle o bohatém mládenci a potřebných vlastnostech ke spáse. Liturgie začíná v 9,00 hodin Hlas 3.