1. 12. XXIV. Neděle po Padesátnici

Neděle o bohaté úrodě a o bohatství u Boha – o tom, že naše duše je důležitější než naše hmotné tělo. Oslava chrámového svátku sv. Barbory archijerejskou liturgií, kterou bude sloužit biskup Izaiáš. Začátek liturgie je v 9,00 hodin. Hlas 7.