Přání do Nového roku

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
při chrámu svaté Barbory Nikomedijské
přeje všem našim věřícím, příznivcům i návštěvníkům
do Nového roku 2020 jen to dobré.
Boží milosrdenství pro ty, kteří je nejvíce potřebují.
Lásku a Boží požehnání vašim rodinám,
a opuštěným, aby Bůh je navštívil a potěšil je v jejich životech.

15. 12. XXVI. Neděle po Padesátnici

Neděle o uzdravení desíti malomosvých a jen jeden poděkoval – o tom, že pokud naše modlitby jsou vyslyšeny tak mnozí z nás zapomínají Bohu poděkovat. Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích.