8. 12. XXV Neděle po Padesátnici

Neděle o uzdravení ženy v den sváteční – o slitovávání se a prokazování milosrdenství a pomoci bližnímu bez jakýchkoliv podmínek. Liturgie začíná v 9,00 hodin.