Přání do Nového roku

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
při chrámu svaté Barbory Nikomedijské
přeje všem našim věřícím, příznivcům i návštěvníkům
do Nového roku 2020 jen to dobré.
Boží milosrdenství pro ty, kteří je nejvíce potřebují.
Lásku a Boží požehnání vašim rodinám,
a opuštěným, aby Bůh je navštívil a potěšil je v jejich životech.