12. 1. XXX. Neděle po Padesátnici

Neděle spravedlivého Josefa, krále Davida a Jakuba, bratra Páně. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 5