9.2. XXXIV. Neděle po Padesátnici

Neděle vzpomínání na všechny novodobé mučedníky, kteří zemřeli pro víru v Krista Spasitele. Vzpomínání na všechny zemřelé, kteří v uplynulém roce byli pronásledování, mučeni, vyhánění ze svých domovů a vražděni muslimy po celém světě pro svoji víru. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 1.