Konání liturgie v době nouzového stavu

Konání liturgií v této době podléhá nejen zákonům světským, ale také zákonům Božím. Naši biskupové na stránkách eparchie vydali své rozhodnutí, které budeme plnit. Sledujte tedy v této turbulentní šílené době vývěsku před chrámem. V odpoledních hodinách každého dne jsem přítomen v chrámu pro osobní setkání.