15. 3. II. Neděle Velkého půstu – svatého Řehoře Palamy

Liturgie se bude konat v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Začátek v 9,00 hodin. Po svaté liturgii bude setkání na faře.