9. 8. IX. Neděle po Padesátnici

O Kristus kráčí po hladině mořské. Svatí pětipočetníci – učedníci svatých Cyrila a Metoděje; Kliment, Angelár, Gorazd, Naum a Sáva. Začátek liturgie je v 9,00 hodin. Hlas 8.