20.12. XXVIII. Neděle po Padesátnici

Neděle o uzdravení 10-ti malomocných a poděkování jediného z nich – o nevděčnosti lidské. Svatý Mikuláš Myr Lycejský, divotvůrce; Ambrož Milánský, biskup. Hlas 3. Liturgie začíná v 9,00 hodin.