24.1. XXXIII. Neděle po Padesátnici

Neděle Theodosia Velikého, zakladatele cenobitského monasticismu. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 8.