v době postní

17. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

21. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin

24. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

28. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU
– NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin

31. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

4. 4. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU
– NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 9,00 hodin

7. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

11. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU
– NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin

14. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

18. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU
– NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin

21. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

14. 3. Neděle syropustní

Neděle syropustní. Tímto dnem končí období pokrmů živočišného původu. Je to poslední neděle před Velkým Půstem před Paschou. Tento den také prosíme Boha a také všechny okolo nás o prominutí a odpuštění našich poklesků. Liturgie začíná v 9,00 hodin.