16. 5. III. Neděle po Pasše – o ženách myronosicích

O věrnosti a pokoře v životě i smrti. O naplnění proroctví a radosti z mrtvýchvstání. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 2.