12. 9. XII. Neděle po Padesátnici

Neděle o bohatém mládenci a potřebných vlastnostech ke spáse. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 3.