6.2. XXXIII. Neděle po Padesátnici

Neděle o Zacheovi. Ctihodná mučednice kněžna Jelisaveta Ruská a inokyně Varvara (1918) patronky našeho chrámu jejichž ostatky jsou uloženy v prestolu. Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské ve stoletích prvních i nynějších.