Liturgie v červenci

26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 7. 3. Neděle po Padesátnici – o starostech pozemských
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 7. Středa – svátek Narození svatého Jana Křtitele a Předchůdce Páně
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10. 7. 4. Neděle po Padesátnici – o víře setníkově
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 7. Pondělí– svátek svatých a všechvalných nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 7. SOBOTA – o vymítání běsů z posedlých
svatá mučednice Alžběta Ruská a její družka Barbora spolu
s carskou rodinou umučeni

Bohoslužba začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24. 7. 6. Neděle po Padesátnici – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

10.6. Noc kostelů

Náš chrám sv. Barbory můžete navštívit v rámci Noci kostelů do 22,00 hodin. V chrámu je výstava obrazů a po celou dobu je komentována historie chrámu a naší církevní obce.