Liturgie v srpnu

31. 7. 7. Neděle po Padesátnici – uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Svatá liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7. 8. 8. Neděle po Padesátnici Pouť do Svitav k výročí vysvěcení nového chrámu
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin ve Svitavách
v chrámu svatého Jiří.

13. 8. SOBOTA
– Pouť do Olomouce kde se bude na svátek
sv. Gorazda I. konat eparchiální pouť do olomoucké katedrály
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin v Olomouci

14. 8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18. 8. ČTVRTEK Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21. 8. 10. Neděle po Padesátnici – o síle víry, modlitby a postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

28. 8. Svátek ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 9. SOBOTA – Pouť do Hrubé Vrbky ke svatému Gorazdovi II.
Památka 80. let od jeho mučednické smrti
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce