Konání liturgie v době nouzového stavu

Konání liturgií v této době podléhá nejen zákonům světským, ale také zákonům Božím. Naši biskupové na stránkách eparchie vydali své rozhodnutí, které budeme plnit. Sledujte tedy v této turbulentní šílené době vývěsku před chrámem. V odpoledních hodinách každého dne jsem přítomen v chrámu pro osobní setkání.

23. 2. Neděle masopustní

Neděle masopustní a myšlení na Poslední Soud. Tímto dnem končí období masitých pokrmů. Je to přípravná neděle na Velký Půst před Paschou. Tuto neděli také prosíme o odpuštění. Liturgie začíná v 9,00 hodin.

9.2. XXXIV. Neděle po Padesátnici

Neděle vzpomínání na všechny novodobé mučedníky, kteří zemřeli pro víru v Krista Spasitele. Vzpomínání na všechny zemřelé, kteří v uplynulém roce byli pronásledování, mučeni, vyhánění ze svých domovů a vražděni muslimy po celém světě pro svoji víru. Liturgie začíná v 9,00 hodin. Hlas 1.