Liturgie v lednu a únoru

6. 1. NAROZENÍ SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA

Liturgie sv. Basila Velikého začíná V SOBOTU VEČER v 18,00 hod.

14. 1. OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

Liturgie sv. Basila Velikého začíná v 9,00 hod v kapli

svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Hlas 7

18. 1. KŘEST PÁNĚ – SVĚCENÍ VODY

Liturgie začíná VE ČTVRTEK VEČER v 18,00 hod.

21. 1. 33. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 8

28. 1. 34. Neděle po Padesátnici – Nina, apoštolka Gruzie

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 1

4. 2. 35. Neděle po Padesátnici

– Timotea, učedníka apoštola Pavla

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 2

11. 2. 36. Neděle po Padesátnici – mučedníka Romana

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 3

14. 2. OBĚTOVÁNÍ  PÁNĚ

Liturgie začíná VE STŘEDU VEČER v 18,00 hod.

18. 2. 37. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 4

25. 2. Neděle o celníku a farizeovi – Cyrila, ap. Slovanů

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 5

Lirurgie v prosinci

3.12. UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Liturgie začíná v
17,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10.12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

17.12. 28. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných, z nichž jen jeden díky vzdal
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.12. PONDĚLÍ Svátek sv. Mikuláše, archiepiskopa Myr Lycejských
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.12. ČTVRTEK Svátek početí Přesvaté Bohorodice v Anně
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. 29. Neděle po Padesátnici – o hostině a hostech
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v
e 14,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

Liturgie v listopadu

5.11. Pouť do Ostravy-Michálkovic na chrámový svátek
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v
Ostravě – Michálkovicích

12.11. 23. Neděle po Padesátnici – o vyhnání legie zlých duchů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

19.11. 24. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení dcery Jairovy

Sbor archanděla Michaela a všech mocností nebeských
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26.11. 25. Neděle po Padesátnici – o milosrdném Samaritánu

a svátek sv. Jana Zlatoústého a počátek Filipovského postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

2.12. Sobotaarchijerejská liturgie ke sv. Barboře patronce chrámu

Liturgie začíná v 9,30 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v říjnu

1.10.   17. Neděle po Padesátnici – o víře ženy kananejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7.10.   Sobota – koncert skupiny Listověj z Vysočiny – písně na motivy básníka Jana Zahradníčka
Koncert začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

8.10.   18. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

15.10.   Svátek POKROV  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

22.10.   20. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim

Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

28.10.   Sobota – Pouť do Znojma na archijerejskou liturgii
Liturgie začíná v 10,00 hodin
ve Znojmě v chrámu svatého Rostislava

29.10.   21. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličném poli
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v září

2.9. Sobota – pouť do Hrubé Vrbky
Archijerejská liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru svatého Gorazda v Hrubé Vrbce

3.9. 13. Neděle po Padesátnici –  o zhoubě nepoctivých vinařů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

17.9. 15. Neděle po Padesátnici –  o největších přikázáních
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

20.9. Středa – svátek NAROZENÍ  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.9. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26.9. Úterý –  svátek POVÝŠENÍ  SVATÉHO  KŘÍŽE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

1.10. 17. Neděle po Padesátnici – o pevnosti víry ženy kananejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v srpnu

5.8. SOBOTA Pouť do Olomouce 
Na archijerejskou liturgii do chrámu svatého Gorazda
Liturgie začíná v 9,00 hodin.
Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.

6.8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


13.8. 10. Neděle po Padesátnici – vynášení Svatého Kříže
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


20.8. 11. Neděle po Padesátnici – o nemilosrdném služebníku
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje


27.8. SVÁTEK ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


2.9. SOBOTA Pouť do Hrubé Vrbky 
Na archijerejskou liturgii do monastýru svatého Gorazda

Liturgie začíná v 10,00 hodin.

Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.

Liturgie v červenci

2.7. 4. Neděle po Padesátnici – o pevné víře setníka
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9.7. 5. Neděle po Padesátnici a svátek narození sv. Jana Křtitele
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11.7. Úterý –  Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16.7. 6. Neděle po Padesátnici – Pokrov Bohorodice a uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23.7. 7. Neděle po Padesátnici – o uzdravení dvou slepých a němého
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

25.7. Úterý –  Sbor archanděla Gabriela
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

30.7. 8. Neděle po Padesátnici – památka svatých Otců prvních všeobecných sněmů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

liturgie v červnu

2.6. pátek Noc kostelů
Začínáme v 19,00 hodin v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory a budeme pro vás přítomni do 23,00 hodin.

4.6. SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – SVATÁ PADESÁTNICE
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

 

11.4.  1. Neděle po Padesátnici – VŠECH SVATÝCH
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.6. 2. Neděle po Padesátnici – VŠECH SVATÝCH Z NAŠICH ZEMÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

25.6. 3. Neděle po Padesátnici – o péči za věci pozemské a nebeské
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

2.7. 4. Neděle po Padesátnici – o pevné víře setníka
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v době popaschální

23.4. 2. Neděle po Pasše – Antipascha nevěřícího Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodin v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

29.4. sobota
Panychida za padlé při osvobozování Brna v 18,00 hodin
v Ořechově u Brna na pohřebišti padlých

30.4. 3. Neděle po Pasše – svatých žen myronosicích
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

7.5. 4. Neděle po Pasše – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

14.5. 5. Neděle po Pasše – o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.5. 6. Neděle po Pasše – o slepém
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

25.5. středa – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin v předvečer svátku
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27.5. SOBOTA -poutní  ARCHIJEREJSKÁ SVATÁ LITURGIE V MIKULČICÍCH
ke cti svatých apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje. Liturgie začíná v  10,00 hodin
v Mikulčicích na místě památníku

28.5. 7. Neděle po Pasše – svatých Otců 1. všeobecného sněmu r. 325 v Nicei
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory