Liturgie v květnu

Vstal z mrtvých Kristus! V pravdě vstal!
Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!

12. 5. Neděle svatého apoštola Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodinv Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

19. 5. Neděle svatých žen myronosic
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

25. 5. Sobota – Pouť do Mikulčic za svatými Cyrilem a Metodějem
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin v Mikulčicích na základech chrámu z doby slovanských apoštolů.

26. 5. Neděle mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

2. 6.  Neděle o Samaritánce a poznání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

Liturge týdne Paschy 2. – 5. 5. 2024 Литургия недели Пасхи 2. – 5. 5. 2024 года

2. 5. Velký čtvrtek Bohoslužba spojená se čtením 12-tero evangelií
Začínáme v 18,00 hodin

2. 5. Литургия в Великий четверг с чтением 12 Евангелий Начинается в 18.00.

3. 5. Velký Pátek Bohoslužba spojená s vynášením pláštěnice
Začínáme v 18,00 hodin

3. 5. Литургия в Страстную пятницу с снятием мантии Начинается в 18.00.

4. 5. Velká sobota Velikonoční jitřní se vzkříšením a liturgií
Začínáme ve 23,00 hodin

4. 5. Пасхальное утро в Великую субботу с Воскресением Христовым и Литургией Начинается в 23,00.

Po ukončení liturgie bude svěcení paschálních pokrmů.

После Литургии будет освящена пасхальная трапеза.

Liturgie v březnu a v době Velikého postu před Paschou

3. 3.    NEDĚLE  O  MARNOTRATNÉM  SYNU
Liturgie začíná v 9,00 hodin
10. 3. NEDĚLE  MASOPUSTNÍ  O  STRAŠNÉM  SOUDU
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
17. 3. NEDĚLE  SYROPUSTNÍ – VZPOMÍNÁNÍ  NA  ADAMOVO  VYHNÁNÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin
20. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
20. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
24. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin
24. 3. I. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Литургия начинается в 9.00
27. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
27. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
31. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin
31. 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье св. Григория Фессалоникийского
Литургия начинается в 9.00 утра.
3.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
3.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
7.4.
III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE  a  ZVĚSTOVÁNÍ  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
7.4.
III. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ  СВЯТОГО  КРЕСТА  A Благовещение Пресвятой Богородицы                                                                           Литургия начинается в 9.00 утра.
10.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
10.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
14.4.
IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
14.4.
IV. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобного Иоанна Синайского Климака
Литургия начинается в 9.00 утра в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
17.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
17.4. СРЕДА

ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
21. 4.
V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
21. 4.
V. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобной Марии Египетской
Литургия начинается в 9.00 утра.
24. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
24.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
28. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA
Liturgie začíná v 9,00 hodin
28. 4. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВХОД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ
Литургия начинается в 9.00 утра.

Liturgie v lednu a únoru

6. 1. NAROZENÍ SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA

Liturgie sv. Basila Velikého začíná V SOBOTU VEČER v 18,00 hod.

14. 1. OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

Liturgie sv. Basila Velikého začíná v 9,00 hod v kapli

svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Hlas 7

18. 1. KŘEST PÁNĚ – SVĚCENÍ VODY

Liturgie začíná VE ČTVRTEK VEČER v 18,00 hod.

21. 1. 33. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 8

28. 1. 34. Neděle po Padesátnici – Nina, apoštolka Gruzie

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 1

4. 2. 35. Neděle po Padesátnici

– Timotea, učedníka apoštola Pavla

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 2

11. 2. 36. Neděle po Padesátnici – mučedníka Romana

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 3

14. 2. OBĚTOVÁNÍ  PÁNĚ

Liturgie začíná VE STŘEDU VEČER v 18,00 hod.

18. 2. 37. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 4

25. 2. Neděle o celníku a farizeovi – Cyrila, ap. Slovanů

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 5

Lirurgie v prosinci

3.12. UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Liturgie začíná v
17,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10.12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

17.12. 28. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných, z nichž jen jeden díky vzdal
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.12. PONDĚLÍ Svátek sv. Mikuláše, archiepiskopa Myr Lycejských
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.12. ČTVRTEK Svátek početí Přesvaté Bohorodice v Anně
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. 29. Neděle po Padesátnici – o hostině a hostech
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v
e 14,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

Liturgie v listopadu

5.11. Pouť do Ostravy-Michálkovic na chrámový svátek
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v
Ostravě – Michálkovicích

12.11. 23. Neděle po Padesátnici – o vyhnání legie zlých duchů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

19.11. 24. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení dcery Jairovy

Sbor archanděla Michaela a všech mocností nebeských
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26.11. 25. Neděle po Padesátnici – o milosrdném Samaritánu

a svátek sv. Jana Zlatoústého a počátek Filipovského postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

2.12. Sobotaarchijerejská liturgie ke sv. Barboře patronce chrámu

Liturgie začíná v 9,30 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v říjnu

1.10.   17. Neděle po Padesátnici – o víře ženy kananejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7.10.   Sobota – koncert skupiny Listověj z Vysočiny – písně na motivy básníka Jana Zahradníčka
Koncert začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

8.10.   18. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

15.10.   Svátek POKROV  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

22.10.   20. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim

Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

28.10.   Sobota – Pouť do Znojma na archijerejskou liturgii
Liturgie začíná v 10,00 hodin
ve Znojmě v chrámu svatého Rostislava

29.10.   21. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličném poli
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v září

2.9. Sobota – pouť do Hrubé Vrbky
Archijerejská liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru svatého Gorazda v Hrubé Vrbce

3.9. 13. Neděle po Padesátnici –  o zhoubě nepoctivých vinařů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

17.9. 15. Neděle po Padesátnici –  o největších přikázáních
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

20.9. Středa – svátek NAROZENÍ  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.9. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26.9. Úterý –  svátek POVÝŠENÍ  SVATÉHO  KŘÍŽE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

1.10. 17. Neděle po Padesátnici – o pevnosti víry ženy kananejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v srpnu

5.8. SOBOTA Pouť do Olomouce 
Na archijerejskou liturgii do chrámu svatého Gorazda
Liturgie začíná v 9,00 hodin.
Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.

6.8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


13.8. 10. Neděle po Padesátnici – vynášení Svatého Kříže
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


20.8. 11. Neděle po Padesátnici – o nemilosrdném služebníku
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje


27.8. SVÁTEK ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


2.9. SOBOTA Pouť do Hrubé Vrbky 
Na archijerejskou liturgii do monastýru svatého Gorazda

Liturgie začíná v 10,00 hodin.

Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.