Liturgie v prosinci

4. 12. Svátek UVEDENÍ BOHORODICE DO CHRÁMU a svaté Barbory Nikomédijské, které je chrám zasvěcen
Archijerejská liturgie začíná v 9,30 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 12. 26. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

18. 12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24. 12. Liturgie o hostině a hostech
Liturgie začíná v 14,30 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
Vám všem přeje v Novém Roce 2023
pevné zdraví, dobrou mysl a Boží milosrdenství

Liturgie v listopadu

2. 11. Panychida
Služba začíná ve středu v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 11. 21. Neděle po Padesátnici – o boháči a chudém Lazaru
Liturgie začíná v 9,00 hodin a po ní bude sloužena Panychida
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 11. 22. Neděle po Padesátnici – o vyhnání legie zlých duchů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

20. 11. 23. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení Jairovy dcery
Sbor archanděa Michaela, Rafaela, Uriela a vojsk nebeských andělů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27. 11. 24. Neděle po Padesátnici – o milosrdném Samritánu
sv. Jan Zlatoůstý, Řehoř Palama, apoštol Filip
Začátek postu před Narozením Kristovým
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v říjnu

2. 10. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9. 10. 17. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 10. Čtvrtek – POKROV PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 10. 18. Neděle po Padesátnici – o lásce k nepřátelům
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23. 10. 19. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

28. 10. PÁTEKPouť do Znojma ke svatému Rostislavu
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v chrámu svatého Rostislava na náměstí kapitána Chlupa

30. 10. 20. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličné půdě
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v září

3. 9. SOBOTA – Pouť do Hrubé Vrbky ke svatému Gorazdovi II.
Památka 80. let od jeho mučednické smrti
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

4. 9. 12. Neděle po Padesátnici – o bohatém mládenci
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 9. 13. Neděle po Padesátnici – o zlých vinařích
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

20. 9. Úterý – NAROZENÍ BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

25. 9. 15. Neděle po Padesátnici – o největších přikázáních
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26. 9. Pondělí – POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

2. 10. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v srpnu

31. 7. 7. Neděle po Padesátnici – uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Svatá liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7. 8. 8. Neděle po Padesátnici Pouť do Svitav k výročí vysvěcení nového chrámu
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin ve Svitavách
v chrámu svatého Jiří.

13. 8. SOBOTA
– Pouť do Olomouce kde se bude na svátek
sv. Gorazda I. konat eparchiální pouť do olomoucké katedrály
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin v Olomouci

14. 8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18. 8. ČTVRTEK Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21. 8. 10. Neděle po Padesátnici – o síle víry, modlitby a postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

28. 8. Svátek ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 9. SOBOTA – Pouť do Hrubé Vrbky ke svatému Gorazdovi II.
Památka 80. let od jeho mučednické smrti
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

Liturgie v červenci

26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 7. 3. Neděle po Padesátnici – o starostech pozemských
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 7. Středa – svátek Narození svatého Jana Křtitele a Předchůdce Páně
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10. 7. 4. Neděle po Padesátnici – o víře setníkově
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 7. Pondělí– svátek svatých a všechvalných nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 7. SOBOTA – o vymítání běsů z posedlých
svatá mučednice Alžběta Ruská a její družka Barbora spolu
s carskou rodinou umučeni

Bohoslužba začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24. 7. 6. Neděle po Padesátnici – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

10.6. Noc kostelů

Náš chrám sv. Barbory můžete navštívit v rámci Noci kostelů do 22,00 hodin. V chrámu je výstava obrazů a po celou dobu je komentována historie chrámu a naší církevní obce.

Pozvánka na výstavu

V chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích bude v pátek 3. června zahájena výstava obrazů malíře Petra Bernarda.
Výstava potrvá do 3. července a bude otevřena vždy v pátek od 12,00 do 16,00 hodin a o víkendech od 10,00 do 16,00 hodin. V případě domluvy i v jinou dobu.

Liturgie v červnu

1. 6. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie bude sloužena ve STŘEDU večer v 18,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

5. 6. SVATÝCH OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU V NICEI ROKU 325
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích
12. 6. SVATÁ TROJICE – PADESÁTNICE – Seslání svatého Ducha na apoštoly v chrámě
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

19. 6. 1. Neděle po Padesátnici – Všech svatých
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

Liturgie v květnu

Vstal z mrtvých Kristus! V pravdě vstal!
Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!

1. 5. Neděle svatého apoštola Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

8. 5. Neděle svatých žen myronosic
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

15. 5. Neděle mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

21. 5.
Sobota – Pouť do Mikulčic za svatými Cyrilem a Metodějem
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin v Mikulčicích na základech chrámu z doby slovanských apoštolů.

22. 5. Neděle o Samaritánce a poznání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

29. 5. Neděle o uzdravení slepého
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích