Liturgie v srpnu

5.8. SOBOTA Pouť do Olomouce 
Na archijerejskou liturgii do chrámu svatého Gorazda
Liturgie začíná v 9,00 hodin.
Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.

6.8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


13.8. 10. Neděle po Padesátnici – vynášení Svatého Kříže
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


20.8. 11. Neděle po Padesátnici – o nemilosrdném služebníku
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje


27.8. SVÁTEK ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory


2.9. SOBOTA Pouť do Hrubé Vrbky 
Na archijerejskou liturgii do monastýru svatého Gorazda

Liturgie začíná v 10,00 hodin.

Po liturgii bude setkání poutníků s občerstvením.

Liturgie v červenci

2.7. 4. Neděle po Padesátnici – o pevné víře setníka
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9.7. 5. Neděle po Padesátnici a svátek narození sv. Jana Křtitele
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11.7. Úterý –  Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16.7. 6. Neděle po Padesátnici – Pokrov Bohorodice a uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23.7. 7. Neděle po Padesátnici – o uzdravení dvou slepých a němého
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

25.7. Úterý –  Sbor archanděla Gabriela
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

30.7. 8. Neděle po Padesátnici – památka svatých Otců prvních všeobecných sněmů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v době popaschální

23.4. 2. Neděle po Pasše – Antipascha nevěřícího Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodin v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

29.4. sobota
Panychida za padlé při osvobozování Brna v 18,00 hodin
v Ořechově u Brna na pohřebišti padlých

30.4. 3. Neděle po Pasše – svatých žen myronosicích
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

7.5. 4. Neděle po Pasše – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

14.5. 5. Neděle po Pasše – o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.5. 6. Neděle po Pasše – o slepém
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

25.5. středa – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin v předvečer svátku
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27.5. SOBOTA -poutní  ARCHIJEREJSKÁ SVATÁ LITURGIE V MIKULČICÍCH
ke cti svatých apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje. Liturgie začíná v  10,00 hodin
v Mikulčicích na místě památníku

28.5. 7. Neděle po Pasše – svatých Otců 1. všeobecného sněmu r. 325 v Nicei
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Svaté liturgie konané v době Velikonočního Velikého postu

1. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
1. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
5. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
5. 3. I. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Литургия начинается в 9.00 в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
8. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
8. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
12. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin
12. 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье св. Григория Фессалоникийского
Литургия начинается в 9.00 утра.
15. 3.</strSTŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
15. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
19. 3. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
19.3. III. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ СВЯТОГО КРЕСТА
Литургия начинается в 9.00 утра.
22. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
22.3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
26.3. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
26.3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобного Иоанна Синайского Климака
Литургия начинается в 9.00 утра в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
29.3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
29.3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
2. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
2. 4. V. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобной Марии Египетской
Литургия начинается в 9.00 утра.
5. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
5.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
9. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA
Liturgie začíná v 9,00 hodin
9. 4. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВХОД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ
Литургия начинается в 9.00 утра.

Liturgie v únoru

5.2. Neděle o celníkovi a farizeovi
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

12.2. OBĚTOVÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE – setkání v chrámu se Simeonem Bohopříjemcem
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

19.2. Neděle masopustní – o strašném posledním soudu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

26.2. Neděle syropustní – všeobecného smíření – začátek Velikého Postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v lednu 2023

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
Vám všem přeje v Novém roce 2023
pevné zdraví, dobrou mysl a Boží milosrdenství.

1.1.2023 29. Neděle po Padesátnici – neděle svatých otců – Památka starozákonních svatých z rodokmenu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše.
Liturgie začíná v 10,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6.1. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v předvečer svátku v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

8.1. 30. Neděle po Padesátnici – neděle Svaté Boží rodiny
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

15.1. OBĚTOVÁNÍ (obřezání) JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.1. KŘEST JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v předvečer svátku v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

22.1. 32. Neděle po Padesátnici – o víře ženy kannanejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

29.1. 33. Neděle po Padesátnici – o Zacheovi
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Přání všem

Klidné a požehnané prožití svátků

NAROZENÍ KRISTA SPASITELE

A VŠE DOBRÉ

V NOVÉM ROCE

Vám všem přeje celá naše

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích

Liturgie v prosinci

4. 12. Svátek UVEDENÍ BOHORODICE DO CHRÁMU a svaté Barbory Nikomédijské, které je chrám zasvěcen
Archijerejská liturgie začíná v 9,30 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 12. 26. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

18. 12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24. 12. Liturgie o hostině a hostech
Liturgie začíná v 14,30 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
Vám všem přeje v Novém Roce 2023
pevné zdraví, dobrou mysl a Boží milosrdenství

Liturgie v listopadu

2. 11. Panychida
Služba začíná ve středu v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 11. 21. Neděle po Padesátnici – o boháči a chudém Lazaru
Liturgie začíná v 9,00 hodin a po ní bude sloužena Panychida
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 11. 22. Neděle po Padesátnici – o vyhnání legie zlých duchů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

20. 11. 23. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení Jairovy dcery
Sbor archanděa Michaela, Rafaela, Uriela a vojsk nebeských andělů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27. 11. 24. Neděle po Padesátnici – o milosrdném Samritánu
sv. Jan Zlatoůstý, Řehoř Palama, apoštol Filip
Začátek postu před Narozením Kristovým
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

Liturgie v říjnu

2. 10. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9. 10. 17. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 10. Čtvrtek – POKROV PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 10. 18. Neděle po Padesátnici – o lásce k nepřátelům
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23. 10. 19. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

28. 10. PÁTEKPouť do Znojma ke svatému Rostislavu
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v chrámu svatého Rostislava na náměstí kapitána Chlupa

30. 10. 20. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličné půdě
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory