27. 2. Neděle masopustní

Neděle masopustní a myšlení na Poslední Soud. Tímto dnem končí období masitých pokrmů. Je to přípravná neděle na Velký Půst před Paschou. Hlas 3. Liturgie začíná v 9,00 hodin v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje.

6.2. XXXIII. Neděle po Padesátnici

Neděle o Zacheovi. Ctihodná mučednice kněžna Jelisaveta Ruská a inokyně Varvara (1918) patronky našeho chrámu jejichž ostatky jsou uloženy v prestolu. Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské ve stoletích prvních i nynějších.