3. 3. Neděle masopustní

Neděle masopustní a myšlení na Poslední Soud. Tímto dnem končí období masitých pokrmů. Je to přípravná neděle na Velký Půst před Paschou. Tuto neděli také prosíme o odpuštění. Liturgie začíná v 9,00 hodin.

24. 2. Neděle o zbloudilém synu

Neděle o zbloudilém synu – o neuvážených přáních a žádostech, o přiznání si své omylnosti, o pokoře, odpuštění a milosrdenství. Liturgie se bude konat v kapli svatých apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Zčátek je v 9,00 hodin.

Přání do Nového roku

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
při chrámu svaté Barbory Nikomedijské
přeje všem našim věřícím, příznivcům i návštěvníkům
do Nového roku 2019 jen to dobré.
Boží milosrdenství pro ty, kteří je nejvíce potřebují.
Lásku a Boží požehnání vašim rodinám,
a opuštěným, aby Bůh je navštívil a potěšil je v jejich životech.