Liturgie v srpnu

31. 7. 7. Neděle po Padesátnici – uzdravení dvou slepých a němého posedlého
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů
Svatá liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7. 8. 8. Neděle po Padesátnici Pouť do Svitav k výročí vysvěcení nového chrámu
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin ve Svitavách
v chrámu svatého Jiří.

13. 8. SOBOTA
– Pouť do Olomouce kde se bude na svátek
sv. Gorazda I. konat eparchiální pouť do olomoucké katedrály
Archijerejská svatá liturgie začíná v 9,00 hodin v Olomouci

14. 8. 9. Neděle po Padesátnici – Kristus kráčí po moři
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18. 8. ČTVRTEK Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21. 8. 10. Neděle po Padesátnici – o síle víry, modlitby a postu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

28. 8. Svátek ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 9. SOBOTA – Pouť do Hrubé Vrbky ke svatému Gorazdovi II.
Památka 80. let od jeho mučednické smrti
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

Liturgie v červenci

26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

3. 7. 3. Neděle po Padesátnici – o starostech pozemských
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 7. Středa – svátek Narození svatého Jana Křtitele a Předchůdce Páně
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10. 7. 4. Neděle po Padesátnici – o víře setníkově
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 7. Pondělí– svátek svatých a všechvalných nejpřednějších apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná večer v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 7. SOBOTA – o vymítání běsů z posedlých
svatá mučednice Alžběta Ruská a její družka Barbora spolu
s carskou rodinou umučeni

Bohoslužba začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24. 7. 6. Neděle po Padesátnici – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

10.6. Noc kostelů

Náš chrám sv. Barbory můžete navštívit v rámci Noci kostelů do 22,00 hodin. V chrámu je výstava obrazů a po celou dobu je komentována historie chrámu a naší církevní obce.

Pozvánka na výstavu

V chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích bude v pátek 3. června zahájena výstava obrazů malíře Petra Bernarda.
Výstava potrvá do 3. července a bude otevřena vždy v pátek od 12,00 do 16,00 hodin a o víkendech od 10,00 do 16,00 hodin. V případě domluvy i v jinou dobu.

Liturgie v červnu

1. 6. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie bude sloužena ve STŘEDU večer v 18,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

5. 6. SVATÝCH OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU V NICEI ROKU 325
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích
12. 6. SVATÁ TROJICE – PADESÁTNICE – Seslání svatého Ducha na apoštoly v chrámě
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

19. 6. 1. Neděle po Padesátnici – Všech svatých
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

Liturgie v květnu

Vstal z mrtvých Kristus! V pravdě vstal!
Христóсъ воскрéсе! Воистину воскресе!
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!
Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!

1. 5. Neděle svatého apoštola Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

8. 5. Neděle svatých žen myronosic
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

15. 5. Neděle mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

21. 5.
Sobota – Pouť do Mikulčic za svatými Cyrilem a Metodějem
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin v Mikulčicích na základech chrámu z doby slovanských apoštolů.

22. 5. Neděle o Samaritánce a poznání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

29. 5. Neděle o uzdravení slepého
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

V DOBĚ VELIKÉHO POSTU PŘED PASCHOU

9. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

13. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin

16. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

20. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích

24. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

27. 3. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 9,00 hodin

29. 3. ÚTERÝ
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

3. 4. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin

6. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin

10. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin

13. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin