Konání liturgie v době nouzového stavu

Konání liturgií v této době podléhá nejen zákonům světským, ale také zákonům Božím. Naši biskupové na stránkách eparchie vydali své rozhodnutí, které budeme plnit. Sledujte tedy v této turbulentní šílené době vývěsku před chrámem. V odpoledních hodinách každého dne jsem přítomen v chrámu pro osobní setkání.

23. 2. Neděle masopustní

Neděle masopustní a myšlení na Poslední Soud. Tímto dnem končí období masitých pokrmů. Je to přípravná neděle na Velký Půst před Paschou. Tuto neděli také prosíme o odpuštění. Liturgie začíná v 9,00 hodin.