Liturgie v září

3. 9. SOBOTA – Pouť do Hrubé Vrbky ke svatému Gorazdovi II.
Památka 80. let od jeho mučednické smrti
Archijerejská svatá liturgie začíná v 10,00 hodin
v monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

4. 9. 12. Neděle po Padesátnici – o bohatém mládenci
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11. 9. 13. Neděle po Padesátnici – o zlých vinařích
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

20. 9. Úterý – NAROZENÍ BOHORODICE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

25. 9. 15. Neděle po Padesátnici – o největších přikázáních
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

26. 9. Pondělí – POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

2. 10. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory