22. 4. Neděle žen myronosic

Svatá liturgie je sloužena v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Začátek v 9,00 hodin. Hlas 2. Po liturgii bude sloužena panychida za zesnulou služebnici Boží Jiřinu Vlčkovou, dlouholetou členku naší církevní obce.

8. 4. 2018 VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO – Svatá a veliká neděle Paschy

Velikonoční jitřní, Vzkříšení Kristovo a Paschální svatá liturgie bude sloužena v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích. Začínat budeme již večer 7. 4. ve 23,00 hodin       Po ukončení Paschální svaté liturgie bude posvěcení přinesených pokrmů.

Vzkříšení Kristovo a posvěcení přinesených pokrmů bude slouženo v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Začínat budeme v 9,00 hodin.