Liturgie v říjnu

2. 10. 16. Neděle po Padesátnici – o svěřených hřivnách
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9. 10. 17. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 10. Pokrov Přesvaté Bohorodice
Liturgie začíná ve čtvrtek v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16. 10. 18. Neděle po Padesátnici – o lásce k nepřátelům
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23. 10. 19. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

30. 10. 20. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličné půdě
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory