Liturgie v lednu a únoru

6. 1. NAROZENÍ SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA

Liturgie sv. Basila Velikého začíná V SOBOTU VEČER v 18,00 hod.

14. 1. OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

Liturgie sv. Basila Velikého začíná v 9,00 hod v kapli

svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích. Hlas 7

18. 1. KŘEST PÁNĚ – SVĚCENÍ VODY

Liturgie začíná VE ČTVRTEK VEČER v 18,00 hod.

21. 1. 33. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 8

28. 1. 34. Neděle po Padesátnici – Nina, apoštolka Gruzie

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 1

4. 2. 35. Neděle po Padesátnici

– Timotea, učedníka apoštola Pavla

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 2

11. 2. 36. Neděle po Padesátnici – mučedníka Romana

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 3

14. 2. OBĚTOVÁNÍ  PÁNĚ

Liturgie začíná VE STŘEDU VEČER v 18,00 hod.

18. 2. 37. Neděle po Padesátnici

Liturgie začíná v 9,00 hod. Hlas 4

25. 2. Neděle o celníku a farizeovi – Cyrila, ap. Slovanů

Liturgie začíná v 9,00 hod v kapli svatých Cyrila a Metoděje

v Olbramovicích. Hlas 5

Lirurgie v prosinci

3.12. UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Liturgie začíná v
17,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10.12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

17.12. 28. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných, z nichž jen jeden díky vzdal
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.12. PONDĚLÍ Svátek sv. Mikuláše, archiepiskopa Myr Lycejských
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.12. ČTVRTEK Svátek početí Přesvaté Bohorodice v Anně
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. 29. Neděle po Padesátnici – o hostině a hostech
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v
e 14,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje