Svaté liturgie konané v době Velikonočního Velikého postu

1. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
1. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
5. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
5. 3. I. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Литургия начинается в 9.00 в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
8. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
8. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
12. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin
12. 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье св. Григория Фессалоникийского
Литургия начинается в 9.00 утра.
15. 3.</strSTŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
15. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
19. 3. III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
19.3. III. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ СВЯТОГО КРЕСТА
Литургия начинается в 9.00 утра.
22. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
22.3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
26.3. IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
26.3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобного Иоанна Синайского Климака
Литургия начинается в 9.00 утра в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
29.3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
29.3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
2. 4. V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
2. 4. V. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобной Марии Египетской
Литургия начинается в 9.00 утра.
5. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
5.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
9. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA
Liturgie začíná v 9,00 hodin
9. 4. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВХОД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ
Литургия начинается в 9.00 утра.