Lirurgie v prosinci

3.12. UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Liturgie začíná v
17,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

10.12. 27. Neděle po Padesátnici – o uzdravení ženy v den sváteční
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

17.12. 28. Neděle po Padesátnici – o uzdravení deseti malomocných, z nichž jen jeden díky vzdal
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.12. PONDĚLÍ Svátek sv. Mikuláše, archiepiskopa Myr Lycejských
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.12. ČTVRTEK Svátek početí Přesvaté Bohorodice v Anně
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. 29. Neděle po Padesátnici – o hostině a hostech
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

24.12. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v
e 14,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje