Liturgie v době popaschální

23.4. 2. Neděle po Pasše – Antipascha nevěřícího Tomáše
Liturgie začíná v 9,00 hodin v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

29.4. sobota
Panychida za padlé při osvobozování Brna v 18,00 hodin
v Ořechově u Brna na pohřebišti padlých

30.4. 3. Neděle po Pasše – svatých žen myronosicích
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

7.5. 4. Neděle po Pasše – o uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v  v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

14.5. 5. Neděle po Pasše – o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

21.5. 6. Neděle po Pasše – o slepém
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

25.5. středa – NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie začíná v 18,00 hodin v předvečer svátku
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27.5. SOBOTA -poutní  ARCHIJEREJSKÁ SVATÁ LITURGIE V MIKULČICÍCH
ke cti svatých apoštolů slovanských Cyrila a Metoděje. Liturgie začíná v  10,00 hodin
v Mikulčicích na místě památníku

28.5. 7. Neděle po Pasše – svatých Otců 1. všeobecného sněmu r. 325 v Nicei
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory