Liturgie v říjnu

1.10.   17. Neděle po Padesátnici – o víře ženy kananejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

7.10.   Sobota – koncert skupiny Listověj z Vysočiny – písně na motivy básníka Jana Zahradníčka
Koncert začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

8.10.   18. Neděle po Padesátnici – o zázračném rybolovu na hlubině
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

15.10.   Svátek POKROV  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

22.10.   20. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení mládence v Naim

Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

28.10.   Sobota – Pouť do Znojma na archijerejskou liturgii
Liturgie začíná v 10,00 hodin
ve Znojmě v chrámu svatého Rostislava

29.10.   21. Neděle po Padesátnici – o rozsévači a rozličném poli
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory