Liturgie v březnu a v době Velikého postu před Paschou

3. 3.    NEDĚLE  O  MARNOTRATNÉM  SYNU
Liturgie začíná v 9,00 hodin
10. 3. NEDĚLE  MASOPUSTNÍ  O  STRAŠNÉM  SOUDU
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
17. 3. NEDĚLE  SYROPUSTNÍ – VZPOMÍNÁNÍ  NA  ADAMOVO  VYHNÁNÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin
20. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
20. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
24. 3. I. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE PRAVOSLAVÍ
Liturgie začíná v 9,00 hodin
24. 3. I. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРАВОСЛАВИЯ
Литургия начинается в 9.00
27. 3. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
27. 3. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
31. 3. II. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE sv. Řehoře Soluňského
Liturgie začíná v 9,00 hodin
31. 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье св. Григория Фессалоникийского
Литургия начинается в 9.00 утра.
3.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
3.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6.00 вечера.
7.4.
III. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE SVATÉHO KŘÍŽE  a  ZVĚSTOVÁNÍ  PŘESVATÉ  BOHORODICE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
7.4.
III. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ  СВЯТОГО  КРЕСТА  A Благовещение Пресвятой Богородицы                                                                           Литургия начинается в 9.00 утра.
10.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
10.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
14.4.
IV. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodného Jana Sinajského Klimaka
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
14.4.
IV. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобного Иоанна Синайского Климака
Литургия начинается в 9.00 утра в часовне святых Кирилла и Мефодия в Ольбрамовицах
17.4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
17.4. СРЕДА

ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
21. 4.
V. NEDĚLE VELKÉHO POSTU – NEDĚLE ctihodné Marie Egyptské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
21. 4.
V. ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА – воскресенье преподобной Марии Египетской
Литургия начинается в 9.00 утра.
24. 4. STŘEDA
LITURGIE PŘEDEM POSVĚCENÝCH DARŮ
Liturgie začíná v 18,00 hodin
24.4. СРЕДА
ЛИТУРГИЯ ПРЕСВЯТЫХ ДАРОВ
Литургия начинается в 6 часов вечера.
28. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA
Liturgie začíná v 9,00 hodin
28. 4. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – ВХОД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ
Литургия начинается в 9.00 утра.