Liturgie v červenci

2.7. 4. Neděle po Padesátnici – o pevné víře setníka
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

9.7. 5. Neděle po Padesátnici a svátek narození sv. Jana Křtitele
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

11.7. Úterý –  Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

16.7. 6. Neděle po Padesátnici – Pokrov Bohorodice a uzdravení mrtvicí raněného
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

23.7. 7. Neděle po Padesátnici – o uzdravení dvou slepých a němého
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

25.7. Úterý –  Sbor archanděla Gabriela
Liturgie začíná v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

30.7. 8. Neděle po Padesátnici – památka svatých Otců prvních všeobecných sněmů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory