Liturgie v červnu

1. 6. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Liturgie bude sloužena ve STŘEDU večer v 18,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

5. 6. SVATÝCH OTCŮ 1. VŠEOBECNÉHO SNĚMU V NICEI ROKU 325
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích
12. 6. SVATÁ TROJICE – PADESÁTNICE – Seslání svatého Ducha na apoštoly v chrámě
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích

19. 6. 1. Neděle po Padesátnici – Všech svatých
Liturgie začíná v 9,00 hodin v kapli svatých Cyrila a Metoděje v Olbramovicích
26. 6. 2. Neděle po Padesátnici – Všech svatých v naší vlasti
Liturgie začíná v 9,00 hodin v chrámu svaté Barbory v Dolních Kounicích