Liturgie v listopadu

2. 11. Panychida
Služba začíná ve středu v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6. 11. 21. Neděle po Padesátnici – o boháči a chudém Lazaru
Liturgie začíná v 9,00 hodin a po ní bude sloužena Panychida
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

13. 11. 22. Neděle po Padesátnici – o vyhnání legie zlých duchů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

20. 11. 23. Neděle po Padesátnici – o vzkříšení Jairovy dcery
Sbor archanděa Michaela, Rafaela, Uriela a vojsk nebeských andělů
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

27. 11. 24. Neděle po Padesátnici – o milosrdném Samritánu
sv. Jan Zlatoůstý, Řehoř Palama, apoštol Filip
Začátek postu před Narozením Kristovým
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory