Liturgie v lednu 2023

Pravoslavná církevní obec v Dolních Kounicích
Vám všem přeje v Novém roce 2023
pevné zdraví, dobrou mysl a Boží milosrdenství.

1.1.2023 29. Neděle po Padesátnici – neděle svatých otců – Památka starozákonních svatých z rodokmenu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše.
Liturgie začíná v 10,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

6.1. NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v předvečer svátku v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

8.1. 30. Neděle po Padesátnici – neděle Svaté Boží rodiny
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Olbramovicích v kapli svatých Cyrila a Metoděje

15.1. OBĚTOVÁNÍ (obřezání) JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

18.1. KŘEST JEŽÍŠE KRISTA SPASITELE
Liturgie začíná v předvečer svátku v 18,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

22.1. 32. Neděle po Padesátnici – o víře ženy kannanejské
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory

29.1. 33. Neděle po Padesátnici – o Zacheovi
Liturgie začíná v 9,00 hodin
v Dolních Kounicích v chrámu svaté Barbory